ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี  ติดต่อสำนักงานได้ที่ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 038-277877 , 038-282586
 

แผนปฏิบัติราชการ สนง.พมจ.ชลบุรี

ปี 2558

————————————free counters

Free counter and web stats

 

 

 

 

 

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดชลบุรี

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000

กลุ่มนโยบายและวิชาการ

เบอร์โทร 038 - 277877, 038-282586 ต่อ 14,15

กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เบอร์โทร 038 - 277877 , 038-282586 ต่อ 18,20,21,22,23,24,25,26

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร 038 - 277877 , 038-282586 ต่อ 16 ,17 ,18

โทรสาร (Fax) 038-285208 ,038-282586 ต่อ 13

Email Address : chonburi@m-society.go.th

 

 

 

 

 

 

 

               กลับสู่ด้านบน    

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทร 038-277877 , 038-282586