Category Archives: ข่าวกิจกรรม

พม.ชลบุรี รับมอบกระทงจาก โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ ได้นำกระทงมามอบ ให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เนื่องในประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ใช้กระทง ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม ของไทยให้ยั่งยืนต่อไป

พม.ชลบุรี ร่วมประชุมชี้แจงโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านระบบ web conference

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พมจ.ชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านระบบ web conference จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ สนง.พมจ. 76 จังหวัด สสว.1 – 12 และ หน่วยงาน one home โดยมี นาวาตรี สุธรรม ระหงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้กำลังใจและแนะนำแนวทางการปฎิบัติงานพร้อมทั้งปิดการประชุม

พม.ชลบุรี ร่วมพิธีสมโภชและร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2562 นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พมจ.ชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวปวีณา แก้วลำสัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ร่วมพิธีสมโภชและร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ พระอุโบสถวัดแก้วพิจิตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี

พม.ชลบุรี ร่วม”ประชุมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562”

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พมจ.ชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวกานต์สินี กนะกาศัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรีนำโดย นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมหารือข้อราชการกับ พลเรือโทสุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองทัพเรือภาคที่ 1 เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประเด็นปัญหาทางทะเลของจังหวัดชลบุรี และการประสานงานเตรียมการของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล หรือ ศรชล. โดยมีวัถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานของจังหวัดต่อไป

พม.ชลบุรี ร่วม ”โครงการขยายผลนวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก”

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พมจ.ชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและกล่าวปิดการอบรม “กิจกรรมให้ความรู้แกนนำนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี” จำนวน 82 คน ตามโครงการขยายผลนวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก สำหรับเด็กในโรงเรียนภายในจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถื่น ประจำปี 2562 โดยมี นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ประธานมูลนิธิเอช เอช เอ็นเพื่อเด็กไทย ร่วมมอบประกาศนียบัตร ณ ห้องประชุมจักรเทพพิมาน โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท พัทยาเหนือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี