ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง

ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ประจำปี 2562