ลงพื้นที่จัดระเบียบและควบคุมขอทาน

วันที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 20.00 น. นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เทศกิจ และ สภ.เมืองพัทยา ลงพื้นที่จัดระเบียบและควบคุมขอทาน ณ พื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ผลการดำเนินการ พบขอทานคู่แม่ลูกสัญชาติกัมพูชา จำนวน 2 คู่ ขอทานสัญชาติไทย ชาย1คน หญิง 1คน และพบว่าเด็ก1คนในขอทานคู่แม่ลูกเข้าข่ายการค้ามนุษย์ จึงนส่ง สภ.เมืองพัทยาเพื่อดำเนินการต่อไป

>>>ภาพประกอบเพิ่มเติม