ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศบุญกุศล

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ ข้าราชการที่เคยปฏิบัติงานในสำนักงานฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

>>>ภาพประกอบเพิ่มเติม