ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ อดีตนักแสดงตัวประกอบภาพยนตร์ตกอับ

วันที่ 6 มี.ค. 62 เวลา 09.30-13.00 น.
สนง.พมจ.ชลบุรี โดย นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พมจ.ชลบุรี
พร้อมด้วยนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ อดีตนักแสดงตัวประกอบภาพยนตร์ตกอับ “ต่าย มนัสนันท์ ปานดี” ณ ที่พักที่สร้างเป็นเพิงแค่พออยู่อาศัยบริเวณวัดเขาแตงอ่อน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยในวันนี้ได้มีการประชุมหารือทีมสหวิชาชีพเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน คือ
1. ส่งตัวต่ายเข้ารับการประเมินตรวจสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกาย ณ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพื่อวางแผนการรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
2. พร้อมนี้ส่งตัวแม่เข้าตรวจสุขภาพร่างกายเนื่องจากที่อยู่อาศัยปัจจุบันมีผลต่อสุขภาพใจและสุขภาพกายไม่เหมาะสมในการอยู่อาศัย
2. ส่วนที่อยู่อาศัยมีญาติรับดูแล
3. เรื่องอาชีพจะส่งตัวแม่เข้าฝึกอาชีพต่อไป
ซึ่งมีหน่วยงานที่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ ดังนี้
1.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจ.ชลบุรี
2.ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี
3.กรรมการเหล่ากาชาดอ.ศรีราชา
4.ปลัดอำเภอศรีราชา
5.สารธารณสุขอ.ศรีราชา/โรงพยาบาลแหลมฉบัง
6.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
7.กำนันต.สุรศักดิ์
8.ประธานชุมชนเขาแตงอ่อน/วังหิน
และจะมีการประชุมลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือต่ายและแม่ต่อไป

>>>ภาพประกอบเพิ่มเติม