ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ไม่สามารถโอนเงินได้

– ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ไม่สามารถโอนเงินได้และไปติดต่อที่หน่วยงานท้องถิ่นที่ท่านลงทะเบียนไว้