ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วย หัวใจ” พัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

นที่ 2 เม.ย.62 นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พมจ.ชลบุรี มอบหมายให้ น.ส.ปวีณา แก้วลำสัน จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วย หัวใจ” พัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประกอบพิธี พลีกรรมตักน้ำ เพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน

>>>ภาพประกอบเพิ่มเติม