ประชุมคณะอนุกรรมการคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรีและคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรีและคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 โดยมีนางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม

>>>ภาพประกอบเพิ่มเติม