พมจ.ชลบุรี ร่วมกับ หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี จัดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี จัดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายฉัตรฏรัฐฑกรณ์ พลหมั่น ปลัดอำเภอพนัสนิคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีกิจกรรมได้แก่ การปั่นจักรยานเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส (เด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว คนพิการ และผู้สูงอายุ) ที่ประสบปัญหาทางสังคมและอยู่ในสภาวะยากลำบาก พร้อมทั้งสอบข้อเท็จจริงพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จำนวน 10 ราย