สำนักงานพมจ.ชลบุรี ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนเพิ่มสีเขียวให้แก่พื้นที่วัด ภายใต้โครงการ พม. สานพลังร่วมใจ พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาชุมชนเพิ่มสีเขียวให้แก่พื้นที่วัด ภายใต้โครงการ พม. สานพลังร่วมใจ พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม เป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมถึงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และปลูกจิตสำนึกสาธารณะให้แก่คนในสังคม กิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบวัดเมืองใหม่ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน