พมจ.ชลบุรี ตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ รวม 10 แห่ง

วันที่ 3-5 ก.ย. 2562 นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวอลิสรา ใจเพชร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการร่วมปฏิบัติการตรวจบูรณาการตรวจร่วมโดยชุดเฉพาะกิจ ตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ รวม 10 แห่ง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ผลการตรวจ ไม่พบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และไม่พบการกระทำผิดกฏหมายอื่น