พม.ชลบุรี ร่วมประชุมตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ. การจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิริวิภา แปงคำ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมตรวจสอบคุณสมบัติ ความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมร่วมพิจารณาตรวจสอบสถานะและ คุณสมบัติความเป็นองค์กรของผู้บริโภคจำนวน 5 องค์กร เพื่อจัดตั้งเป็นองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค